ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών

Η Top Logistics προσφέρει υπηρεσίες προσωρινής ή μακροχρόνιας αποθήκευσης και φύλαξης οικοσκευών, εταιρικού εξοπλισμού, εκθεμάτων, εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων που πρέπει να αποθηκεύσετε.

Οι ιδιόκτητες αποθήκες μας, έκτασης 2.700 τετραγωνικών μέτρων, είναι ειδικά διαμορφωμένες για τη φύλαξη των αντικειμένων σας, ώστε να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να φυλάξετε τον εξοπλισμό σας ή μέρος αυτού, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι αποθηκευτικοί μας χώροι φυλάσσονται με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας.

image-334651-pinlogo.png

Η αποθήκευση και φύλαξη εκτελείται βάσει οργανωμένης διαδικασίας που ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • Τα αντικείμενα που προορίζονται για αποθήκευση συσκευάζονται από το έμπειρο προσωπικό μας.
  • Καταγράφονται σε ειδικές λίστες.
  • Αποθηκεύονται στους μεγάλους χώρους μας, με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου προγράμματος μηχανοργάνωσης.

Τα παραπάνω βοηθούν στο να αναζητούμε εύκολα τα αποθηκευμένα αντικείμενα και να τα μεταφέρουμε με ταχύτητα και συνέπεια στο χώρο που επιθυμείτε, όποτε εσείς το αποφασίσετε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τις αποθήκες μας για έλεγχο των αντικειμένων σας, καθώς επίσης και για να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ό,τι επιθυμείτε. Ζητούμενό μας είναι η ασφάλεια, η ταχύτητα και η συνέπεια, καθώς και οι συμφέρουσες τιμές, ώστε να σας έχουμε διαχρονικούς πελάτες. Η πορεία μας στο χώρο της αποθήκευσης έχει αποδείξει ότι κατακτήσαμε όλους τους στόχους μας!