ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Top Logistics
Logistics, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις

Διεύθυνση:

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών


Τ.Κ. 570 09, Τ.Θ. 219


Τηλ.:

2310 753829

Τηλ.:

2310 753196


Fax:

2310 753196


ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ, Κιν.: 6944 323677
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ, Κιν.: 6937 863880
ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΜΗΡΙΩΤΗΣ, Κιν.: 6932 402525

 

Email:

info@top-logistics.gr
topou4@gmail.com